กรมอนามัย เผย ราชกิจจาฯ ประกาศให้ ‘ประกาศ สธ เรื่อง “กลิ่น ควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด เป็นเหตุรำคาญ พ.ศ. 2565’ มีผลบังคับใช้เริ่ม 15 มิย. 65

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผย…